Dữ liệu Nhà khoa học

Đỗ Quý Hai

Phó giáo sư - Tiến sĩ

31

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đỗ Quý Hai
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 2000

 • Địa chỉ:

  Khoa Sinh Học, Trường Đại Học Khoa Học, Đại Học Huế - 77 Nguyễn Huệ, Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: CQ: 054.822934, DĐ: 0914146585
  Email: dqhai.kh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư -

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hoá Sinh, Sinh Học Phân Tử

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  1

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 1986