Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Long Hải
(110000.0015)

Thạc sĩ

6

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Long Hải
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1975

 • Địa chỉ:

  111 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543522658; 0903575500
  Email: nguyenlonghai.gdtc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bóng đá

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bóng đá

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (A - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Thể chất
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/02/2001 Bộ môn Bóng - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2001 Đến : 01/02/2002 Bộ môn Bóng - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên, viên chức thử việc
  Từ : 01/03/2002 Đến : Trưởng Bộ môn - Bóng Bộ môn Bóng - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên, cán bộ quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Thể dục Thể thao 1997
  Thạc sĩ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Giáo dục Thể chất 2013