Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Hoàng Phúc
(110000.0047)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Hoàng Phúc
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1959

 • Địa chỉ:

  7/91 Thạch Hãn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543529574; 0914202988
  Email: buihoangphuc.gdtc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giáo Dục Học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thể Dục Dụng Cụ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (A - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Thể chất
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1981 Đến : 01/01/2002 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ trưởng Tổ Thể dục TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên các môn TDTT
  Từ : 01/01/2002 Đến : 01/03/2011 Phó Khoa trưởng - Phó Khoa trưởng; Trưởng Bộ môn - Trưởng Bộ môn Điền kinh - Thể dục; Khoa trưởng - Quyền Khoa trưởng Khoa GDTC Bộ môn Điền kinh - Thể dục - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng iên các môn TDTT
  Từ : 01/04/2011 Đến : 01/05/2017 Quyền Khoa trưởng - Khoa Giáo dục thể chất; Khoa trưởng - Khoa Giáo dục Thể chất Ban Lãnh đạo khoa - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Khoa trưởng, Bí thư chi bộ
  Từ : 01/06/2017 Đến : Bộ môn Điền kinh - Thể dục - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng dạy
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học TDTT TW 1 Thể dục Thể thao 1980
  Thạc sĩ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Giáo dục học 1998