Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thái Sinh
(110000.0065)

Tiến sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thái Sinh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1958

 • Địa chỉ:

  12 Lê Hồng Phong, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543825455; 0914079345
  Email: nguyenthaisinh.gdtc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục thể chất

  Chuyên môn giảng dạy:

  LL và PP TDTT

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  LL và PP TDTT

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (A - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Thể chất
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1980 Đến : 01/07/1983 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC giảng dạy các môn TDTT tại Bộ môn TD - QS tại Trường Đại học Y Huế
  Từ : 01/07/1983 Đến : 01/10/1988 Trưởng Bộ môn - Trưởng Bộ môn TDTT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC giảng day tại Trường Đại học Y Huế
  Từ : 01/11/1988 Đến : 01/12/1990 Thực tập sinh tại Liên Xô ( cũ)
  Từ : 01/01/1991 Đến : 01/11/1994 Trưởng Bộ môn - Trưởng Bộ môn Thể dục TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC giảng dạy tại Trường Đại học Y Huế
  Từ : 01/12/1994 Đến : 01/05/1995 Giảng dạy TDTT tại Trường Đại học Đại cương - Đại học Huế
  Từ : 01/02/2007 Đến : 01/01/2010 Quyền Khoa trưởng - Quyền Khoa trưởng; Phó Khoa trưởng KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Phó khoa trưởng, Quyền Khoa Trưởng, Phó bí thư chi bộ cơ sở, giảng dạy các môn TDTT
  Từ : 01/01/2010 Đến : Trưởng Bộ môn - Bộ môn Cầu lông - Bơi lội; Quyền Khoa trưởng Bộ môn Cầu lông – Bơi lội - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Cán bộ giảng dạy, Trưởng bộ môn
  Từ : 01/04/2012 Đến : Bộ môn Lý luận chuyên ngành - KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Thể dục Thể thao 1979
  Tiến sĩ Viện Khoa học Thể dục Thể thao Thể dục Thể thao 2003