Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đăng Nhật
(600000.0038)

Thạc sĩ

17

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

18

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đăng Nhật
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  Phòng số 6, Dãy 33, Khu tập thể xã Tắc, phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thuận Hòa , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0906555700
  Email: ndnhat@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : 01/01/2011 Tổ bộ môn Vật lý - Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên trường Đại học Nông Lâm Huế
  Từ : 01/07/2014 Đến : Trưởng Bộ môn - Tổ trưởng tổ bộ môn; Trưởng Khoa - Trưởng khoa khoa Cơ bản Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại Học Sư Phạm Huế Vật lý học 2006
  Thạc sĩ Trường Đại Học Sư Phạm HUế Vật lý học 2009