Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Tuyết Lan
(600000.0406)

Thạc sĩ

4

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Lan
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  6/2/100 Ngự Bình - An Cựu - Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ngtuyetlan9@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tin học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tin học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2008 Đến : 01/01/2010 Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên hợp đồng tại trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/01/2011 Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên tập sự trường ĐHNL - Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học khoa học - Huế Tin học 2002
  Thạc sĩ Đại học Khoa học Huế Khoa học máy tính 2013