Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đức Quỳnh Anh
(600000.0173)

Tiến sĩ

13

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Quỳnh Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  125 Thái Phiên, Phường Tây Lộc , Hương Sơ , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenducquynhanh@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý sức khỏe động vật thủy sản - Địch hại và bệnh do dinh dưỡng trên động vật thủy sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bệnh học thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2020)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2007 Đến : 01/03/2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/08/2011 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/09/2011 Đến : 01/09/2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, Đi học Thạc sỹ
  Từ : 01/10/2013 Đến : 01/04/2020 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2020 Đến : Bộ môn Bệnh thủy sản - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy vfa nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2007
  Thạc sĩ Đại học Ghent Nuôi trồng thuỷ sản 2013
  Tiến sĩ Đại học Tasmania Nuôi trồng thuỷ sản 2020