Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Văn Đàn
(600000.0257)

Tiến sĩ

35

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

21

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Văn Đàn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  12/1 Bảo Quốc, Phường Phường Đúc , Phường Đúc , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914915597
  Email: truongvandan@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  1. Phương pháp nghiên cứu trong nghề cá 2. Đánh giá tác động môi trường thủy sản (ĐTM) 3. Thích ứng biến đổi khí hậu trong quản lý thủy sản 4. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám (RS) trong thủy sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  1. Môi trường thủy sản 2. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và những ứng dụng trong Thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 2018)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/02/2012 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên Hợp đồng và Giảng viên tập sự
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/04/2020 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2020 Đến : Trưởng Bộ môn - Bộ môn Cơ sở và Quản lý thủy sản Bộ môn Cơ sở và Quản lý thủy sản - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm Nuôi trồng thuỷ sản 2009
  Thạc sĩ Đại học Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2012
  Tiến sĩ Trường Đại học Cần Thơ Nuôi trồng thuỷ sản 2020