Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đức Thành
(600000.0252)

Thạc sĩ

16

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Thành
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  21/34 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2007 Đến : 01/12/2008 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/01/2008 Đến : 01/11/2014 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2016