Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Thị Hương Giang
(600000.0148)

Thạc sĩ

15

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Thị Hương Giang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  102 Phùng Hưng , Phường Thuận Thành , TP Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ngothihuonggiang@huaf.edu.vn, nthgiang.dhnl@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Chỉ thị sinh học trong đánh giá chất lượng nước/ Độc chất học thủy sản/ Quản lý thức ăn, thuốc và hóa chất thủy sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  1. Đánh giá chất lượng nước 2. Nuôi trồng thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2016)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2006 Đến : 01/02/2008 Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Thủy sản - Trường Đại học Nông Lâm Huế
  Từ : 01/01/2008 Đến : Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên Khoa Thủy sản
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác Philippin Ngôn ngữ Anh 0000
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2006
  Thạc sĩ Đại học Nông Lâm Nuôi trồng thuỷ sản 2012