Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Thị Thu Hoài
(600000.0164)

Thạc sĩ

15

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Thị Thu Hoài
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  54/2 Phú Mộng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thuhoai1082@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh thái học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh thái học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý hoá học môi trường nước, ô nhiễm môi trường và độc học trong nuôi trồng thuỷ sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vi tảo và môi trường, Đa dạng sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Việt ( - 0000)
  Tiếng Anh (IELTS - 2015)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/11/2014 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viênGiảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Sinh học 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Sinh học 2008