Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Đình Minh
(600000.0165)

Đại học

7

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Đình Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: trandinhminhts@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thiết lập và quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản lý môi trường và Nguồn lợi thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : 01/02/2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/01/2010 Đến : Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên Khoa Thủy sản
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đức 0000
  Đại học Đại học Nông Lâm Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2008