Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Nữ Anh Thư
(600000.0389)

Tiến sĩ

28

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Nữ Anh Thư
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  20 Dương Văn An - phường Xuân Phú .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: lenuanhthu@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôi thú y

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  vi sinh ứng dụng và di truyền phân tử trong chăn nuôi

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2009 Đến : 01/04/2012 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng lao động, thử việc và tập sự ngạch giảng viên
  Từ : 01/05/2012 Đến : 01/04/2020 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2020 Đến : Bộ môn Chăn nuôi - Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHKH - Huế Công nghệ sinh học 2009
  Thạc sĩ Nhật Bản Nông nghiệp 2014
  Tiến sĩ Đại học Okayama Thú y 2020