Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Viên
(900000.0199)

Phó giáo sư - Khác

46

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Viên
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: truongviensp@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương Pháp Dạy Học Tiếng Anh, Ngôn Ngữ Học, Thực Hành Tiếng Anh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phương Pháp Dạy Học Tiếng Anh, Ngôn Ngữ Học, Thực Hành Tiếng Anh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2004 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ PPGD Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 1978
  Thạc sĩ Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội Ngôn ngữ học 1987
  Tiến sĩ Trường ĐHKHXh và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội Ngữ văn 2003
  Khác 2009