Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Ánh Nguyệt
(600000.0269)

Thạc sĩ

4

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Ánh Nguyệt
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  Đường 49, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , xã Phú Thượng , Huyện phú Vang , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0356214234
  Email: tranthianhnguyet@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên môn giảng dạy:

  Xã hội học - Tâm Lý học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Xã hội CTXH và PTNT Tâm lý

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/01/2011 Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giáo viên tập sự
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Đà Lạt Công tác xã hội 2009
  Thạc sĩ Trường ĐH Nông Lâm- Đại học Huế Khuyến nông 2016