Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Chung
(600000.0267)

Thạc sĩ

6

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Chung
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  78 Lê Duẩn , Phường 1 , Dong Ha , Quang Tri .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenthichung@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giới và phát triển

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giới và Biến đổi khí hậu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2018)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/03/2011 Khoa Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên tập sự biên chế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Đại học Công nghệ Auckland Quản lý môi trường 0000
  Đại học ĐH Nông Lâm Huế Khuyến nông 2009
  Thạc sĩ Đại học Chiang Mai Nông nghiệp 2015