Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hoài Thanh
(900000.0100)

Thạc sĩ

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thanh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  Thôn An Lai, xã Hương Phương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế , Phường An Tây , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hoaithanh.vn30@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Việt Nam học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Việt Nam học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2010 Đến : 01/03/2011 Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/03/2012 Phó trưởng Bộ môn Khoa Việt Nam học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Đà Lạt Việt Nam học 2010
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Dân tộc học 2013