Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Thị Hồng
(130000.0032)

Thạc sĩ

25

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Thị Hồng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  Dương Thiệu Tước , Thủy Dương , Thị xã Hương Thủy , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0987665496
  Email: hongpt@hul.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật dân sự và tố tụng dân sự

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật dân sự và tố tụng dân sự

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Dân sự

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật dân sự, luật hôn nhân gia đình, luật thương mại, luật tố tụng dân sự

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B1 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Luật 2010
  Thạc sĩ Trường Đại học Luật- Đại học Huế Luật kinh tế 2015