Dữ liệu Nhà khoa học

Tôn Nữ Quỳnh Anh
(120000.0009)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Tôn Nữ Quỳnh Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  65 Nguyễn Huệ, Thành Phố Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905566058
  Email: celano_117@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1994 Đến : 01/06/1999 Học sinh trường Tiểu học Phú Cát, lớp trưởng
  Từ : 01/09/1999 Đến : 01/06/2003 Học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Diễu, lớp phó học tập
  Từ : 01/09/2003 Đến : 01/06/2006 Học sinh trường Trung học phổ thông Quốc Học
  Từ : 01/09/2006 Đến : 01/07/2010 Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh du lịch trường Đại học IMC KREMS, Cộng hòa Áo - Đại học Huế
  Từ : 01/12/2010 Đến : Bộ môn Lữ hành - KHOA DU LỊCH Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học IMC KREMS - Đại học Huế Quản trị du lịch và công nghệ giải trí 2010