Dữ liệu Nhà khoa học

Cao Hữu Phụng
(120000.0032)

Đại học

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Cao Hữu Phụng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  121/3 Địa Linh - Hương Vinh - Hương Trà - Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905400054
  Email: caophung.hat@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị kinh doanh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/08/1994 Đến : 01/06/1999 Học tiểu học tại trường Tiểu học Hương Vinh
  Từ : 01/08/1999 Đến : 01/06/2003 Học cấp 2 tại trường cấp 2 - 3 Hương Vinh
  Từ : 01/08/2003 Đến : 01/06/2006 Học cấp 3 tại trường cấp 2 - 3 Hương Vinh
  Từ : 01/08/2006 Đến : 01/08/2010 Sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Huế
  Từ : 01/03/2011 Đến : Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Giảng viên Khoa Du lịch - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Kinh tế Huế Quản trị kinh doanh 2010