Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Bích Ngọc
(120000.0048)

Thạc sĩ

5

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1972

 • Địa chỉ:

  26 Nguyễn Huệ - Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905565051
  Email: ngocnguyen.hat@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý công

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý công

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thư Viện

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)
  Tiếng Pháp (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1997 Đến : 01/02/1999 Đại học Đại cương Huế Công tác tại phòng Giáo vụ - Quản lý sinh viên. Giảng dạy Anh văn tại trường Đại học Đại cương Huế
  Từ : 01/01/2000 Đến : 01/04/2009 Đại học Nông Lâm Huế Công tác tại Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
  Từ : 01/05/2009 Đến : Thư viện - KHOA DU LỊCH Công tác tại Thư viện Khoa Du lịch - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Ngôn ngữ Anh 1996
  Thạc sĩ Học viện hành chính - Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Quản lý hành chính công 2013