Dữ liệu Nhà khoa học

Châu Thị Minh Ngọc
(120000.0065)

Tiến sĩ khoa học

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Châu Thị Minh Ngọc
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  89 Lê Đại Hành - Phường Tây Lộc .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0942440741
  Email: minhngoc.hat@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh du lịch, du lịch bền vững

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (KTV - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2008 Đến : 01/03/2009 Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng - TRƯỜNG DU LỊCH Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/09/2008 Đến : Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng - TRƯỜNG DU LỊCH Giảng viên, Uỷ viên BCH Công đoàn cơ sở Khoa Du lịch
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/03/2010 Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng - TRƯỜNG DU LỊCH Giảng viên tập sự Khoa Du lịch - Đại học Huế
  Từ : 01/03/2010 Đến : Phó trưởng Bộ môn Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng - TRƯỜNG DU LỊCH Viên chức Đại học Huế, giảng viên Khoa Du lịch - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ khoa học Trung tâm CENLET 0000
  Tiến sĩ khoa học Trung tâm CENLET 0000
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2008
  Tiến sĩ khoa học Đại học Khoa học Huế 2008
  Tiến sĩ khoa học Đại học Huế 2009
  Tiến sĩ khoa học Đại học Huế 2009
  Tiến sĩ khoa học Đại học Perpignan Via Domitia Nghiên cứu phát triển 2013