Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Văn Phú
(300000.0210)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

107

Bài báo

20

Sách - Giáo trình

34

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Văn Phú
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1953

 • Địa chỉ:

  Lô A9, Xóm Hành, đường Tự Đức, An Tây, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: vovanphu@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2004

  Ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh Thái Học (Ecology); Động Vật Học (zoology); Tài Nguyên (resources) và Môi Trường (environment); Thủy sinh học; Sinh thái sinh vật ở nước; Năng suất sinh học các hệ sinh thái; Sinh học động vật có xương sống ở cạn; Sinh thái học và quản lý động vật hoang dã; Ngư loại học; Sinh thái học cá; Môi trường và phát triển bền vững; Quần xã sinh vật và hệ sinh thái.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  + Động vật học (Zoological research) + Đa dạng sinh học (Biodiversity research) + Sinh thái học (Ecologycal research) + Tài nguyên và môi trường (Resoures and Environmental research) + Ứng phó với Biến đổi khí hậu (....) + Đánh giá tác động môi trường: ĐMC, ĐTM, CKMT + Quan trắc môi trường (Đa dạng sinh học, không khí, nước mặt, nước ngầm, đất,...)

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)
  Tiếng Nga (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1977 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Khoa Sinh học Bộ môn Tài nguyên và sinh vật môi trường - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHTH Hà Nội Sinh học 1976
  Tiến sĩ Trường ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội Sinh học 1995