Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thế Thìn
(800000.0065)

Thạc sĩ

11

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thế Thìn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  53 Võ Thị Sáu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0789451759
  Email: thethinnguyen@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế chính trị

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế chính trị

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2010 Đến : 01/10/2011 Bộ môn Lịch sử Kinh tế - Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/02/2013 Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tập sự viên chức giảng dạy
  Từ : 01/03/2013 Đến : Khoa Kinh tế Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế Chính trị 2010
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế Chính trị 2013