Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Thị Kim Tuyến
(800000.0070)

Thạc sĩ

9

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Thị Kim Tuyến
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  , Phường Trường An , TP Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ptkimtuyen@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Xác suất thống kê Toán cao cấp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Xác suất thống kê và Quản trị kinh doanh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân anh văn - 2014)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2004 Đến : 01/03/2006 Giảng viên Bộ môn Toán Kinh tế - Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/03/2006 Đến : 30/01/2020 Giảng viên Bộ môn Toán Kinh tế - Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
  Từ : 01/02/2020 Đến : Giảng viên chính Bộ môn Thống kê - Toán kinh tế Phó trưởng bộ môn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Sư phạm Toán học 2000
  Đại học ĐH Kinh Tế Huế Kế toán 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2010