Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Lệ Hương
(800000.0093)

Tiến sĩ

23

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  Số 45, đường 14, An Cựu City , An Đông , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế/Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914696745
  Email: ntlhuong@hce.edu.vn; mslehuong@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thống kê trong Kinh tế và Kinh doanh, Nguyên lý thống kê kinh tế, Thống kê du lịch, Thống kê nhân lực, Thống kê trong nghiên cứu thị trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh, Thống kê Kinh doanh, Kinh tế Du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 2011)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/07/2003 Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Hợp đồng giảng dạy bộ môn khoa học cơ sở Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
  Từ : 01/08/2003 Đến : Trưởng Bộ môn - Trưởng Bộ môn Thống kê - Toán Kinh tế Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên Bộ môn Thống kê - Toán Kinh tế, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Kinh tế, Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2001
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2010
  Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2019