Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Viết Mẫn
(800000.0077)

Thạc sĩ

39

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Viết Mẫn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: lvman@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Configuration Systems, Recommender Systems, Machine learning, Content-based image retrieval, Data Visualisation

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)
  Tiếng Pháp (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/03/2006 Bộ môn Tin học Kinh tế - Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ giảng dạy hợp đồng
  Từ : 01/03/2006 Đến : Phó trưởng Khoa - Phó trưởng Khoa Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Tin học 2004
  Thạc sĩ Viện Tin học Pháp ngữ - Hà Nội Hệ thống thông tin quản lý 2011