Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Việt Anh
(800000.0069)

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Việt Anh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1969

 • Địa chỉ:

  30 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543581777; 0914051969
  Email: vietanhsdh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Các phương pháp phân tích định lượng trong kinh tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1992 Đến : 01/08/2001 công ty thuốc sát trùng Việt Nam văn phòng Huế công tác tại phòng kế hoạch chi nhánh 2
  Từ : 01/08/2001 Đến : 01/03/2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ cán bộ hợp đồng tại phòng quản lý khoa học đối ngoại trường Đại Học Kinh Tế
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/02/2010 Bộ môn Toán Kinh tế - Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên tập sự, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/03/2011 Đến : Bộ môn Toán Kinh tế - Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông lâm Huế Kinh tế nông nghiệp 1992
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Kinh tế nông nghiệp 2000