Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Khánh Trâm
(800000.0151)

Thạc sĩ

8

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Khánh Trâm
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di , Khoa Kế toán - Tài chính , Trường Đại học Kinh tế Huế , Đại học Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 077.223.7899
  Email: tktram@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế tài chính - ngân hàng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế tài chính - ngân hàng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tài chính tiền tệ, Thanh toán quốc tế, Công cụ phái sinh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tài chính, ngân hàng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B1 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2008 Đến : 01/02/2010 Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Hợp đồng giảng dạy
  Từ : 15/09/2008 Đến : 22/10/2014 Khoa Kế toán – Tài chính Giảng viên
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/03/2011 Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên tập sự tại Trường ĐH Kinh Tế Huế
  Từ : 22/10/2014 Đến : 12/03/2020 Khoa Tài chính – Ngân hàng Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế (liên kết đào tạo với Trường ĐHKT Quốc dân Hà Nội) Tài chính – Ngân hàng 2008
  Thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng 2016