Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thanh Bình
(200000.0153)

Tiến sĩ

60

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1971

 • Địa chỉ:

  Số 07 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ntbinh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin, Ngôn ngữ lập trình và Công nghệ phần mềm

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ Thông tin, chuyên ngành: Hệ thống thông tin

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )
  Tiếng Đức (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/08/1994 Đến : 01/06/1995 Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tập sự giảng dạy
  Từ : 01/07/1995 Đến : 01/01/2003 Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy, đi học Tiến sĩ tại Áo
  Từ : 01/02/2003 Đến : 01/12/2004 CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Giảng dạy, công tác khoa học, đối ngoại
  Từ : 01/01/2005 Đến : Giám đốc - Trung tâm Công nghệ Thông tin Trung tâm Công nghệ thông tin - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Giảng dạy, công tác quản lý, nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Áo
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Toán học 1994
  Tiến sĩ Viện Công nghệ phần mềm - Đại học kỹ thuật Viên Khoa học máy tính 2001