Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Triệu Huy
(800000.0227)

Tiến sĩ

19

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Triệu Huy
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  Phòng 609, Nhà C1, Chung cư Vicoland, Phường Xuân Phú, TP. Huế , Phường Xuân Phú , TP. Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0915191959
  Email: hoangtrieuhuy@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế nông nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1996 Đến : 01/12/1998 Bộ môn Quản trị Kinh doanh Cán bộ hợp đồng giảng dạy, Khoa Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/09/2002 Bộ môn Quản trị Kinh doanh Giảng viên, Khoa Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/11/2014 Bộ môn Kinh doanh Nông nghiệp - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/12/2014 Đến : Trưởng Khoa Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Trưởng Khoa
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông nghiệp II Huế Kinh tế nông nghiệp 1996
  Thạc sĩ Trường Đại học Quốc gia Úc Kinh tế quốc tế và phát triển 2006
  Tiến sĩ Trường Đại học Lincoln, Christchurch, New Zealand Kinh tế nông nghiệp 2013