Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Chí Hiếu
(800000.0247)

Tiến sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Chí Hiếu
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  52 - Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0533851522; 01215727089
  Email: tchieu@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  kinh te

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2003 Đến : 01/03/2005 Bộ môn Kinh tế Đầu tư và Phát triển - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp giảng dạy, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/08/2011 Bộ môn Kinh tế Đầu tư và Phát triển - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/06/2013 Đến : Phó Giám đốc - Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị; Giám đốc - Phân hiệu ĐHH tain QT Ban Giám đốc - PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ Cán bộ quản lý kiêm giảng dạy
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Kinh tế 1999
  Thạc sĩ Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) Phát triển nông thôn 2002
  Tiến sĩ Đại học Lincoln, New Zealand Kinh tế nông nghiệp 2012