Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thanh Bình
(800000.0226)

Đại học

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Bình
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1958

 • Địa chỉ:

  15A - Trần Nguyên Hãn - Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế môi trường; Địa lý kinh tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1980 Đến : 01/11/1982 Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Trung học Nông lâm súc Huế
  Từ : 01/11/1982 Đến : 01/09/1983 Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Nông lâm Huế
  Từ : 01/09/1983 Đến : 01/07/1995 Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nông lâm Huế
  Từ : 01/08/1995 Đến : 01/08/2002 Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/08/2011 Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, Đại học Sư phạm Huế Địa lý học 1980