Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Kim Liên
(120000.0049)

Tiến sĩ

14

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Kim Liên
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1963

 • Địa chỉ:

  137 Nhật Lệ - Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543514211; 0905654599
  Email: lekimlien318@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kế toán, kiểm toán

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế và Du lịch

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1987 Đến : 01/01/1989 Chi nhánh VLXDXL Nội Thương - Sông Tiền - Bộ Nội T Kế toán trưởng Chi nhánh VLXDXL Nội Thương - Sông Tiền - Bộ Nội Thương
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/02/2008 Đại học Kinh tế Huế Cán bộ giảng dạy trường Đại học Kinh tế Huế
  Từ : 01/02/2008 Đến : Trưởng Phòng - Phòng Tổ chức - Hành chính Tổ Tổ chức - Hành chính - KHOA DU LỊCH Cán bộ giảng dạy
  Từ : 01/04/2012 Đến : Trưởng Bộ môn - Trưởng Bộ môn Du lịch học Bộ môn Du lịch học - KHOA DU LỊCH Trưởng Bộ môn Du lịch học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông Lâm Huế Kinh tế 1987
  Thạc sĩ Đại học RMÍT - ÚC Nông học 1996
  Thạc sĩ Đại học GiơHingen - Đức Kinh tế 1999
  Thạc sĩ Đại học GiơHingen - Đức Kinh tế 1999
  Tiến sĩ Đại học Huế Kinh tế 2008