Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Khắc Hoàn
(800000.0101)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

19

Bài báo

9

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Khắc Hoàn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1960

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thuận Lộc , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914050697
  Email: nkhoan@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2010

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 1989)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1983 Đến : 01/06/1995 Đại học Nông nghiệp II - Hà Bắc Giảng viên khoa kinh tế - Đại học nông nghiệp II
  Từ : 01/07/1995 Đến : 01/09/2002 Khoa Kinh tế - Đại học Huế Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh - Khoa Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/11/2014 Trưởng Khoa; Trưởng Bộ môn - Bộ môn QTKD Tổng hợp Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
  Từ : 01/12/2014 Đến : Trưởng Ban - Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học nông nghiệp II Kinh tế nông nghiệp 1983
  Thạc sĩ Đại học Gadjah Mada - Indo Kinh tế 1999
  Tiến sĩ Đại học nông nghiệp I Hà Nội Kinh tế và tổ chức lao động 2006