Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Thị Hương Xuân
(800000.0108)

Thạc sĩ

9

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Thị Hương Xuân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  Phòng 63, Nhà B Chung cư Xuân Phú , Phường Xuân Phú , Thành phố Huê , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0986999590
  Email: huongxuan@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị doanh nghiệp, Quản trị sản xuất

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2003 Đến : 01/04/2005 Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/03/2008 Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Viên chức tập sự ngạch giảng viên
  Từ : 01/03/2008 Đến : Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Viên chức ngạch giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2003
  Thạc sĩ Đài Loan Quản trị kinh doanh 2007