Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Quang Phục
(800000.0230)

Phó giáo sư - Tiến sĩ khoa học

39

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Quang Phục
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  B43, An Đông 10, Khu An Đông Villa, Phường An Đông , An Đông , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0901142699
  Email: nqphuc@hce.edu.vn/nqphuc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2023

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phát triển nông thôn / Nghèo đói và môi trường / Quản lý nguồn nhân lực trong du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế nông nghiệp / Đô thị hoá và chuyển đổi vùng ven / Phát triển nông thôn /

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (TOEFL-IBT - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Trưởng Phòng Phòng Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
  Từ : 01/10/2002 Đến : 01/03/2005 Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ giảng dạy hợp đồng, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/04/2005 Đến : Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 2002
  Thạc sĩ Trường Đại học ChiengMai, Thái Lan Phát triển bền vững 2008
  Tiến sĩ khoa học Nghiên cứu phát triển 2015