Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Trọng Phúc
(800000.0187)

Tiến sĩ

13

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

12

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Trọng Phúc
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: htphuc@hce.edu.vn (Giảng dạy); htphuc@hueuni.edu.vn (Nghiên cứu)

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế phát triển (Development economics); Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (Socio-economic development planning); Dự báo phát triển kinh tế - xã hội (Socio-economic development forecasting).

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phân tích năng suất và hiệu quả sản xuất (Productivity and efficiency analysis); Kinh tế nông nghiệp (Agricultural economics); Kinh tế sản xuất (Production economics); Hiệu quả canh tác lúa (Rice farming efficiency); Phân tích hành vi người sản xuất và người tiêu dùng (Producer and consumer behavior analysis); Phân tích ứng dụng (adoption analysis); Đánh giá tác động (Impact evaluation); Biến đổi khí hậu (Climate change); Dự báo (Forecasting).

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2014)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2009 Đến : 01/02/2011 Bộ môn Kinh tế Đầu tư và Phát triển - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Huế
  Từ : 01/03/2011 Đến : Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Kasetsart, Thái Lan Kinh tế nông nghiệp và Tài nguyên 2014
  Tiến sĩ Trường Đại học Tây Úc Kinh tế nông nghiệp 2021