Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Quốc Khánh
(800000.0137)

Đại học

9

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Quốc Khánh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  Phường Phú Hòa .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 9383484838
  Email: nqkhanh@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị dịch vụ Quản trị chất lượng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2010 Đến : 01/02/2012 Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2010