Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Quang Huy
(800000.0174)

Thạc sĩ

5

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Quang Huy
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  7/26 Nguyễn Phúc Chu , Hương Long , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0985.973.687
  Email: quanghuykttc@gmail.com, nqhuy@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kế toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kế toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  kế toán tài chính, nguyên lý kế toán

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  kế toán, thuế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2007 Đến : 01/02/2009 Bộ môn Kế toán cơ sở - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Huế
  Từ : 01/03/2009 Đến : Bộ môn Kế toán cơ sở - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kế toán 2007
  Thạc sĩ Học viện Tài chính Kế toán 2012