Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Sỹ Hùng
(800000.0066)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Sỹ Hùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1957

 • Địa chỉ:

  134 Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý và phân tích thông tin kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý và phân tích thông tin kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Trưởng Khoa HTTTKT

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2010 Đến : Trưởng Khoa; Trưởng Bộ môn - Bộ môn Toán Kinh tế Bộ môn Toán Kinh tế - Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Trưởng Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Vinh Sư phạm Toán học 1978
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội Sư phạm Toán học 1982