Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Văn Hòa
(800000.0232)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

23

Bài báo

11

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Văn Hòa
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1962

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di, tp Huế , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543548220; 0914025450
  Email: tranhoa07@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2012

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế học vi mô; Kinh tế nông nghiệp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh - Hiệu quả kinh tế ngành - Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)
  Tiếng Nga (C - 0000)
  Ngoại ngữ khác (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/1986 Đến : 01/08/2000 Cán bộ giảng dạy, Khoa Kinh tế Nông nghiệp- Trường Đại học Nông nghiệp II Huế và Khoa Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/09/2000 Đến : 01/02/2001 Tổ phó Tổ Quản lý Khoa học - Đối ngoại - Đào tạo sau đại học, Khoa Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/03/2001 Đến : 01/12/2002 Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/10/2011 Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/11/2011 Đến : 01/10/2014 Tổ phó tổ công tác - Tổ phó Tổ Quản lý Khoa học - Đối ngoại - Đào tạo sau đại học, Khoa Kinh tế - Đại học Huế; Trưởng Bộ môn - Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - Đại học Huế; Phó trưởng Khoa - Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/11/2014 Đến : Hiệu trưởng - Trường Đại học Kinh tế Ban Giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Hiệu trưởng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc Kinh tế nông nghiệp 1979
  Đại học Trường Đại học Kinh tế Các Mác, Sôphia, Bungari Kinh tế nông nghiệp 1985
  Khác SAV (SWISS-AIT Việt Nam) tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh 1995
  Thạc sĩ Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản Kinh tế 2000
  Tiến sĩ Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Kinh tế và tổ chức lao động 2005