Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Thị Phương Hà
(800000.0218)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Thị Phương Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  61/107 Phùng Hưng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0909552621
  Email: phuonghakt@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/02/2009 800302 Cán bộ hợp đồng lao động
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/12/2011 800302 Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Sư phạm Tin học 2000
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Khoa học máy tính 2007