Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Minh Đức
(800000.0219)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Minh Đức
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  12/10 kiệt 10 Lâm Hoằng, Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3883951
  Email: md_khkth@yahoo.com.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  QTKD

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/02/2009 Tổ Kế hoạch Đào tạo - Phòng Đào tạo Đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng lao động
  Từ : 01/03/2009 Đến : Tổ Kế hoạch Đào tạo - Phòng Đào tạo Đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2010