Dữ liệu Nhà khoa học

Hà Xuân Vấn
(800000.0047)

Tiến sĩ

3

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hà Xuân Vấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1954

 • Địa chỉ:

  26 Lê Hồng Phong, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Trưởng Khoa KTCT

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1984 Đến : 01/08/1995 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên bộ môn Mác Lê Nin
  Từ : 01/09/1995 Đến : 01/01/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên khoa Mác Lênin; Phó bí thư Chi bộ, Trưởng bộ môn Kinh Tế Chính Trị
  Từ : 01/02/2004 Đến : 01/11/2005 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Trưởng bộ môn KTCT trực thuộc; Bí thư Chi bộ Bộ môn KTCT, Đảng ủy viên (6/2005)
  Từ : 01/11/2005 Đến : 01/12/2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Trưởng Khoa KTCT, Đảng ủy viên (2005-2010), Ủy viên thường vụ Đảng ủy (2010-12/2014)
  Từ : 01/01/2015 Đến : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên Khoa KTCT
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 1984
  Đại học Trường Tuyên Giáo Trung Ương Hà Nội Kinh tế Chính trị 1987
  Tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Kinh tế Chính trị 1998