Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Thúy Hằng
(700000.0104)

Thạc sĩ

0

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Thúy Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  2/5/60 Dương Văn An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3810.020; 0989.687.395
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : Khoa Sư phạm Mỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nghệ thuật Sư phạm Mỹ thuật 2008
  Thạc sĩ Đại học Mahasarakham Mỹ thuật thị giác 2012