Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Bích Thuận
(500000.0361)

Phó giáo sư - Đại học

1

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Bích Thuận
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1959

 • Địa chỉ:

  2 Kiệt 19 Ngô Quyền, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ltbthuan_vn@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Nội khoa

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nội khoa

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1983 Đến : Trưởng Khoa - Nội Tim mạch BV Trường Bộ môn Nội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Chuyên khoa 1 Trường ĐH Y Dược Huế Nội khoa 1992
  Tiến sĩ Trường ĐH Y Dược Huế Nội khoa 2005
  Đại học Học viện CT Khu vực III Cao cấp lý luận chính trị 2007