Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Phúc Quý
(700000.0112)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Phúc Quý
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3767.136; 0914.351.357
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/04/2020 Tổ Cơ sở ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
  Từ : 01/04/2020 Đến : Khoa Sư phạm Mỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nghệ thuật Sư phạm Mỹ thuật 0000
  Thạc sĩ ĐH Mahasarakham Mỹ thuật thị giác 2015