Dữ liệu Nhà khoa học

Quách Hải Thọ
(700000.0041)

Thạc sĩ

14

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Quách Hải Thọ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  40 Thánh Gióng, P. Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3539888; 0913.439.186
  Email: haitho37@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tin học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Mạng, Đồ họa

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nghệ thuật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2000 Đến : 01/01/2010 Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Chuyên viên CNTT
  Từ : 01/02/2010 Đến : 01/12/2010 Phó trưởng Phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Phó trưởng Phòng
  Từ : 01/12/2010 Đến : 01/09/2012 Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Chuyên viên
  Từ : 01/09/2012 Đến : 01/01/2015 Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/04/2020 Tổ Cơ sở ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT
  Từ : 01/04/2020 Đến : Khoa Sư phạm Mỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại khoa học Huế Tin học 2000
  Thạc sĩ Trường Đại học khoa học Huế Khoa học máy tính 2012