Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Thị Hoàng Diễm
(300000.0208)

Đại học

10

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Thị Hoàng Diễm
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  69/1 Phạm Thị Liên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/07/2002 Đến : 01/11/2006 công ty cơ khí, xây dựng công trình TT Huế CB tại công ty cơ khí, xây dựng công trình TT Huế
  Từ : 01/12/2006 Đến : Bộ môn Hóa vô cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBPV
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHKH huế Khoa học môi trường 2004